Διατροφή αρχαίων Ολυμπιονικών (δρομέων μικρής απόστασης)