Γαρδούμι ή Πλεκτή (Γαρδούμπα ή Κοκορέτσι) στην Αρχαία Ελλάδα