Λαχανόπιτα (με λάχανο και κρεμμύδι) Σαρακατσάνικη, Δράμας