Μετατροπή “φλ.τσ. / κ.γλ. / κ.σ. / φακελάκι” σε γραμμάρια