Μετατροπή «φλ.τσ. / κ.γλ. / κ.σ. / φακελάκι» σε γραμμάρια