Ντουρτουλέτια (μελιτίνια) Σαντορίνης (σαν καλιτσούνια ή λιχναράκια)