Πίτσα  σούπερ με λεπτό ζυμάρι, με ελάχιστα υλικά, σε ελάχιστο χρόνο