“Πομηλοροτηανιά” η στραπατσάδα της Κύπρου (καγιανάς)