Στριφτό με καρύδι (αρβανίτικη συνταγή) – “ντεντρέδουρι”